Välmående av vilt - Hyvinvointia riistasta

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU


Period: 31.1.2019 - 30.11.2023

Innehåll: Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta är ett tvåspråkigt nationellt
utvecklingsprojekt.
Projektets främsta målgrupper är jaktlag och jaktföreningar i sydvästra Finland
samt livsmedelssektorn på landsbygden och tjänsteleverantörer.
Projektet omfattar regionerna Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga
Tavastland, Päijänne Tavastland samt Satakunda.
Samarbetspartners: Finlands Viltcentral-Suomen riistakeskus, Turun
yliopisto/Brahea-keskus, Svenska Handelshögskolan
Webbsida: https://www.novia.fi/valmaendeavvilt
Fb: hyvinvointia riistasta - välmående av vilt

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Gunnel Englund

Samarbetspartners: Suomen riistakeskus, Finlands viltcentral, FO nummer: 0201724-4, Sompiontie 1, 00730 Helsinki, Kontakt och ansvarspersoner:, Riistapäällikkö Mikko Toivola, Tfn 029-4312341, Brahea-keskus, Turun yliopisto, FO nummer: 0245896–3, Postadress: 20014 Turun yliopisto, Besöksadress: Joukahaisenkatu 3–5 B 20520 Turku, Kontakt Projektipäällikkö Johanna Mattila +358 40 565 8121, johanna.mattila@utu.fi (20.8.2018 alkaen), Brahea-keskuksen johtaja Esa Hämäläinen, esa.hamalainen@utu.fi, Hanken Svenska Handelshögskolan, CERS, FO, Arkadiagatan, 00100 Helsingfors, Kontakt och Ansvarsperson, Helena Liewendahl, Helena.liewendahl@hanken.fi


Hemsida