Välfärdsteknologidag - (Aktia)

Period: 1.9.2018 - 4.2.2021

Innehåll: Ansökan för förverkligande av Välfärsteknologidag våren 2019, samt för att
möjliggöra betydande talare.
Tillsammans med CLL.

RESULTAT: Dagen förverkligades i samarbete med andra aktörier i DigiSoteuttamo
24.4.2019 på Alere (se program i bilaga). DigiSoteuttamo är en del av
Delaktighetsarenan Länk:
https://www.dittosterbotten.fi/assets/11/Osallisuusareena/20190424-Delaktighetsa
renans-broschyr-och-program.pdf
Vid tillfället bekostades föreläsaren Riitta Mieronkoski, Åbo universitet:
"Hälsovården digitaliseras – användaren i centrum". Tiillfället hade 160
anmälda deltagare.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Carina Gädda