Vägkarta för det förebyggande barnskyddsarbetet - BMR

Period: 1.2.2022 - 21.4.2023

Innehåll: Projektet skapar en vägkarta som stöder arbetet med det förebyggande arbete med barn och barnfamiljer för alla professionella som möter barn i sitt arbete.I vägkartan presenteras centrala element och åtgärder inom det förebyggande barnskyddet, ur så såväl en teoretisk som praktisk kontext. Vägkartan kan användas inom kommunernas bildning- och fritidssektor, samt inom kommande välfärdskommun och i familjecenterverksamhet.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Projektledare: Ann Backman