Vaccinationsmaterial - 2

Svenska kulturfonden


Period: 23.3.2021 - 25.3.2022

Innehåll: För sammanställning av material om vaccination för publicering och användning
inom utbildning och fortbildning inom vård. Utförs vid YH Novia i Vasa och är
en fortsättning på Vaccinationsmaterial projektet.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Viveka Öling-Wärnå