Vaccination - Information om vaccination (Aktia och Otto Malm)

Period: 17.8.2017 - 15.3.2019

Innehåll: Informationsspridning angående vacciner i Österbotten

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Aktiastiftelsen, Otto Malms stiftelse

Projektägare: Novia

Projektledare: Maj-Helen Nyback