UPP TURE - Utveckling av program för kompetensutv. som stöd för svenskspråkiga i besöksnäringen i södra och västra Finland

Servicecentret for kontinuerligt larande och sysselsattning


Period: 12.8.2022 - 31.12.2024

Innehåll: Inom projektet KompetensBoost jobbar svenskspråkiga partners inom fria bildningen, andra stadiet och högskoleväsendet tillsammans med arbetslivet för att utveckla kortkurser för kompetensutveckling i turism- och restaurangbranschen. Vi erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk. Projektet pågår till hösten 2024 och kurspaket kommer att erbjudas våren och hösten 2023 samt våren 2024. Nedan på sidan hittar ni mera information samt anmälningslänkar till kurserna.
KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet. Kortkurserna ordnas i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland, antingen med fysisk eller digital närvaro.

Projektet finansieras av SKOLS –Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Jotpa) och kurserna som ordnas inom projektet är kostnadsfria. SKOLS önskar främja kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Projektledare: Ida Helle

Samarbetspartners: Axxell Utbildning Ab, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland


Hemsida