Ungdomsforskning - Åbo (Sve.kult)

Svenska kulturfonden


Period: 20.4.2018 - 15.3.2019

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Pia Liljeroth

Samarbetspartners: ÅA