Tulevaisuuden maanviljelijät

Period: 4.6.2021 - 31.5.2023

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Jord- och skogsbruksministeriet / Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022

Projektägare: HAMK

Projektledare: Heidi Barman-Geust


Hemsida