Technobothnia IoT Testing and Learning Hub - TB IoT

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 21.8.2017 - 31.12.2020

Innehåll: Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för applikationer där fysiska
enheter eller människor är försedda med sensorer. Sensorerna samlar in data
från sin omgivning och levererar data via internet till ett datamoln eller till
annan lagringsenhet som processar datat för sedan kunna styra eller övervaka
den miljö där sensorn finns. De närmaste åren kommer olika tjänster och
produkter som utformas kring IoT baserad teknik att öka markant. Samhället
effektiveras och nya former av tjänster och produkter kommer att kunna erbjudas
till allt fler. För vår region är det ytterst viktigt att vi etablerar ett
kunnande och en möjlighet för våra högskolestuderande och företag att bli
delaktiga i den globala utvecklingen. Företag och speciellt SM-företag i
Österbotten saknar en testmiljö för att kunna utveckla sina egna IoT-idéer och
-applikationer. Projektets primära mål är att bygga en läro- och testmiljö i
Technobothnia som fungerar som en navel (hub) för utvecklandet av IoT
applikationer i Österbotten. Eftersom Technobothnia redan är en samlingsplats
för olika tekniker är det naturligt att bygga upp en IoT-testmiljö här.
Testmiljön understöds av det befintliga kunnandet som redan finns hos de tre
högskolor som samarbetar kring Technobothnia. Forskare, lärare och studeranden
kan alla involveras och bidra till projektets aktiviteter. IoT test- och
läromiljön kommer att byggas upp utgående från initierade case-studier. Casen
fungerar som exempel på vilka problem som kan lösas med hjälp av IoTteknologi
och målet är att inspirera SM-företag att komma till Technobothnia för att
testa sina egna IoT-applikationer och -idéer.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Tom Lillhonga

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola, Vaasan yliopisto