TaideART

Europeiska socialfonden ESF


Period: 1.11.2015 - 31.12.2017

Innehåll: Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden
ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan
taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän
(mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa.

TaideART:n keskeiset tavoitteet ovat:

1. Soveltaa Cuporen tekemää osaamistarvekartoitusta koulutuksen ja
taiteilijoiden ammattitaidon kehittämiseen
2. Luoda toimiva yritysyhteistyöverkosto taidealaa kouluttavien
ammattikorkeakoulujen sekä yritysten ja yhteisöjen välille
3. Luoda työkaluja, joilla taiteilija voi määrittää itsensä suhteessa
työelämään

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektägare: Turun ammattikorkeakoulu

Projektledare: Eva Forsman

Samarbetspartners: Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu


Hemsida