StudENT - En modell för hållbar entreprenörskapsvägledning

Konstsamfundet


Period: 15.8.2022 - 31.12.2024

Innehåll: Detta projekt fokuserar på utveckling av entrprenörskapsvägledning inom
högskolan.Vårt mål är att utveckla ett arbetssätt, en modell för vägledning av
studerande i hållbart entreprenörskap, på basen av en svensk konstaterat
fungerande modell. Dessutom ökar vi utbildningskvaliteten i och med att en ökad
entreprenöriell kompetens stärker studerandes konkurrenskraft på
arbetsmarknaden i allmänhet och i synnerhet stärker möjligheten för studerande
att starta eget.

Vi vill ta fram en tydlig modell över en process som ger studerande större
möjligheter att förverkliga sina idéer och öka sin entreprenöriella
(intraprenörskap inkluderat) kompetens. Genom att träna sig i problemlösning,
ifrågasätta befintliga lösningar och strukturer, arbeta med
ständiga förbättringar och se möjligheter när det uppstår problem kan
studerande bidra med ett ”nytt mindset” som kan utveckla befintliga små och
medelstora organisationer, företag och föreningar.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Konstsamfundet, William Thurings stiftelse

Projektledare: Annemari Andrésen