Stora Komet - Vägledningsprojektet på svenska i Nyland

Europeiska socialfonden ESF


Period: 1.3.2016 - 29.3.2019

Innehåll: Fokus i Stora Komet är att synliggöra vägledning på svenska i Nyland. Centralt
är att underlätta övergångar - mellan olika utbildningar, till och från
arbetslivet och till och från militärtjänst. Projektet arbetar för att utveckla
nya metoder och verktyg för karriärvägledning.
Projektets målsättning är att genom ett fungerande vägledningssamarbete bygga
broar som främjar övergångarna mellan olika skeden i ungas liv. Projektet skall
jobba för lösningar som gör övergångarna så smidiga och väl förberedda som
möjligt, genom att utveckla förberedande kurser och olika studiepoängspaket.
Man skall skapa en modell där karriärvägledningen är kopplad till den
individuella studieplaneringen och utveckla arbetsböcker, verktyg som kan tas i
bruk av olika utbildningsanordnare och övriga vägledare.
Eftersom karriärvägledningen förändrats radikalt så behövs en fortgående
fortbildning där karriärhantering, karriärvägledning och färdigheter i en
global värld samlas och synliggörs. Det finns ett klart behov av ett
samarbetsforum för de stödtjänster som erbjuds på svenska för att effektivera
nyttjandet av tjänsterna, fylla luckorna samt definiera de svenska alternativen
tydligare.

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Dana Björkström-Jung

Samarbetspartners: Luckan


Hemsida