Stannare - för hållbar utveckling på landsbygden -STRATEGI

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 16.8.2021 - 29.1.2024

Innehåll: Projektet undersöker landsbygdsorters kapacitet att hantera externa utmaningar.
Utgångspunkten är att hållbar utveckling är
beroende av faktorer som tillit, kulturell sammanhållning, entreprenörskapsanda
och myndighetsorganisationernas funktion.
Genom att fokusera på stannarnas perspektiv, dvs. personer som tagit beslutet
att stanna på landsbygden i olika tidsepoker
under efterkrigstiden, kan de faktorer som är avgörande för landsbygdsorters
hållbara utveckling i den finlandssvenska
verkligheten belysas.

Projektet undersöker dels direkt de rurala stannarna, dels den roll myndigheter
och andra organisationer
haft för utvecklingen. På basen av de faktorer projektet tar fram genomför
projektet en utvecklingsinsats i tre kommuner där en
lokal och regional utvecklingsstrategi tas fram. Projektet konstruerar en
läroprocess för lokala och regionala organisationer och
resultaten blir av relevans också för de nationella och övernationella
nivåerna.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Leader, Aktion Österbotten, Gustaf Svanljungs stifttelse, Svenska Österbottens Kulturfond, Svenska kulturfonden

Projektledare: Ida Haapamäki

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Migrationsinstitutet