Songwriters of Kvarken

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader Svenska kulturfonden


Period: 23.3.2021 - 3.2.2023

Innehåll: Songwriters of Kvarken - är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan
Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten,
Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna i Örnsköldsvik och KulturAkademin i
Storuman.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Aktion Österbotten, Leader, Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Mats Granfors

Samarbetspartners: Söfuk (YA), Kristinestad stad (Lafo)


Hemsida