Smidiga övergångar i Svenskfinland

Europeiska socialfonden ESF


Period: 4.1.2017 - 10.12.2020

Innehåll: Målsättningen med projektet är att skapa tydliga alternativ för de studerande
på andra stadiet som tidigt vet att de vill gå vidare med tredje stadiets
utbildning. Att ge dessa individer möjlighet att inom ramen för sina studier på
andra stadiet delta i och avklara studiehelheter på tredje stadiets nivå -
studier som ökar deras kunnande och ger dem möjligheter att studera effektivt
och målinriktat, både inom ramen för studierna på andra och på tredje stadiet -
är ändamålsenligt för högskolan. Ur högskolans perspektiv skapar detta projekt
ett mervärde då studerande redan vid inledandet av sina studier här har
tidigare förvärvad kunskap inom fackämnet med sig.

En annan tydlig målsättning är att försnabba och göra övergången från
yrkesutbildning till fortsatta studier smidigare via studiestigar inom ramen
för Öppen yrkeshögskoleundervisning.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektägare: SÖFUK

Projektledare: Ann-Sofie Nygård

Samarbetspartners: SÖFUK, Optima samkommun, Samkomunen för yrkesutbildning ö östra Nyland, Vasa stad/ Vasa yi, Arcada