Smart med skärgårdsvirke

Leader


Period: 27.3.2017 - 28.1.2022

Innehåll: Smart med Skärgårdsvirke är ett utvecklingsprojekt där målsättningen är att
skapa nya fungerade logistikhanteringar i skärgården där virke och framförallt
specialvirke kan tas tillvara från fastighets- och skogsägare i skärgården.
Hanteringen skall bli lönsam för markägaren och resurser bör riktas till att
skapa jobb för befintliga företagare och unga nya företagare i skärgården.
Användare av specialvirke i bygden bör hittas så att slutanvändare (t.ex.
snickerier) kan ta del av råvaran samt också mindre bandsågar som kan såga upp
stockarna. Målet är 10 nya permanenta årsarbeten.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Leader

Projektägare: Skogsreviret

Projektledare: Johnny Sved

Samarbetspartners: Södra Skogsreviret rf.