Smart Marina - Contemporary harbours with soft energy technology - (Central Baltic)

Egentliga Finlands forbund Interreg Central Baltic


Period: 1.2.2018 - 6.4.2022

Innehåll: Målsättningen med projektet är att höja servicenivån i 32 småbåtshamnar i det
centrala Östersjöområdet. Detta sker genom investeringar i infrastruktur och
tjänster med fokus på miljövänliga lösningar vid t.ex. el- och
vattenförsörjning. Vi strävar efter att så många hamnar som möjligt ska uppnå
certifieringarna Blå Flagg och Blue Star Marina som bevis på implementerade
miljövänliga lösningar och hög servicenivå. Säkerheten i hamnarna ska utvecklas
genom kartläggning, information och utbildning. Vi jobbar för moderna, aktiva
och familjevänliga småbåtshamnar som genom att höja sin servicenivå bidrar till
att förstärka dragningskraften i hela regionen. Novia fungerar som koordinator
för de sju finska hamnarna i projektet.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Interreg - Central Baltic, Egentliga Finlands förbund

Projektägare: Ålands Utveckling AB

Projektledare: Rasmus Karlsson

Samarbetspartners: Valdemarsvik, Östhammar, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm, Hiiu


Hemsida