Skräntärna

Period: 1.5.2015 - 10.2.2023

Innehåll: Projektet är ett forskningsprojekt där samarbete bedrivs mellan YH Novia,
Helsingfors universitet och Lunds universitet. Därtill innehåller projektet
även en monitorerings-/förvaltningsaspekt var Forststyrelsen i Finland och
Länsstyrelserna i Sverige är involverade. Även BirdLife Suomi ry., WWF Sverige,
Sveriges Ornitologiska Förening & Skärgårdsstiftelsen deltar i arbetet. Strävan
är att erhålla forskningsresultat och att koordinera monitoreringsmetoder för
att på längre sikt kunna uppgöra en gemensam åtgärdsplan för arten i hela
Östersjön.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Patrik Byholm

Samarbetspartners: Helsingfors universitet, Lunds universitet