Skolcoach - Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden

Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 1.1.2021 - 15.2.2024

Innehåll: Projektet stöder finlandssvenska skolelevers välbefinnande, interaktions- och
studieförmåga genom att stärka skolcoachernas kompetens. Projektet klargör
skolcoachernas arbetsbild och stöder deras kompetensutveckling. Projektet är
3-årigt och pågår 2021-2023

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden

Projektledare: Carolina Silin