Själö

Period: 1.8.2017 - 3.12.2019

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Waldemar von Frenckells stiftelse

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst