Samhällskonstnär Sydösterbotten

Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 5.9.2022 - 15.4.2024

Innehåll: Ett pilotprojekt som startar hösten 2022 där vi i samarbete med Malakta öppnar
upp en open call som bildkonstnärer, fotografer, musiker,
inredningsarkitekter, grafiska designers och musik- och scenkonstpedagoger
(dvs. professionella
kulturarbetare från samtliga de områden vi utbildar inom på konst- och
kulturinstitutionen) har
möjlighet att söka. Kulturarbetarna söker med sina egna projektidéer och har
möjlighet att
anställas som projektledare inom ramarna för FUI-verksamheten för en 1-4
månader lång period
för att jobba med det egna projektet.

Inom ramarna för Frans Henrikson-finansieringen vill vi undersöka hur
tillämpningen av samma
koncept skulle kunna fungera i Sydösterbotten, men i större skala och under
längre tid. Målet är
att visa på konstnärers och kulturarbetares potential och drivkraft som
innovatörer, inspiratörer
och samhällspåverkare och -utvecklare.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Nygrens stiftelse

Projektägare: Therese Sunngren-Granlund

Projektledare: Therese Sunngren-Granlund

Samarbetspartners: Konstverkstaden Malakta