Samarbetet SPIRA Yhteistyö

Period: 11.2.2022 - 31.12.2023

Innehåll: Spira är ett nätverkssamarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Kimitoöns kommun, Pargas stad, Turku Business Region och företagarföreningarna i Pargas och Kimitoön. Yrkeshögskolan Novia har tillsammans med Pargas stad och Kimitoöns kommun år 2019 upprättat nätverket ”Samarbetet SPIRA Yhteistyö”, ett tvåspråkigt nätverk som stöder näringslivet och samarbetet med högskolor och universitet i regionen. Konkret utvecklar och stärker parterna samarbetet mellan den företagsekonomiska utbildningen och näringslivet i Åboland, utgående från regionens behov. Samarbetet för med sig många fördelar – näringslivets aktörer får, på företagens modersmål, kunskap inom forskning, innovation, handledning och utbildning, medan högskolans studerande å sin sida skapar kontakter till regionens företag och stärker sin arbetslivskompetens. Samtidigt leder samarbetet till önskad ökad kunskap och forskning om näringsliv i regionen.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Pargas stad, Kimitoöns kommun

Projektledare: Hanna Guseff

Samarbetspartners: Pargas stad, Kimitoöns kommun, Åbo Akademi, Turku Business Region, Egentliga Finlands Företagare och företagarföreningarna i Pargas och Kimitoö