Salinity

Period: 3.12.2019 - 3.12.2019

Innehåll: Ändamål: för att undersöka hur Östersjöns sjunkande salthalt påverkar
djurplankton och deras förökning

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Olivier Glippa