Rotation - ett musikaliskt workshop-paket för grundskolor

Otto A  Malms donationsfond Svensk Osterbottniska Samfundet Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 15.9.2021 - 9.2.2023

Innehåll: Rotation - ett musikaliskt workshop-paket för grundskolor. Musikstuderanden drar workshops på olika håll i Svenskfinland. Idén är att presentera olika musikgenren för barn och ungdomar i ett turnerande format. En workshop byggs upp av två olika delar. Teori och historia om genren i form av inspirationsinjektion (föreläsning) och en praktisk ”hands-on”-del, där deltagarna får dyka rakt in i genrens innersta väsen med hjälp av workshopsledare och utrustning. En möjlighet för kopplingar till andra ämnen som historia eller samhällslära utreds också inom ramarna för projektet.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Otto A. Malms donationsfond, Svensk-Österbottniska samfundet

Projektledare: Eero Paalanen