Responser hos djurplankton på havsförsurning och uppvärmning i den marina miljön

Finlands Akademi


Period: 1.9.2014 - 7.12.2018

Innehåll: Projektet fokuserar på djurplanktonekologi och responser på ett varmare klimat
i vår havsmiljö; vi är också intresserade av havsförsurning och hurudana
långtidseffekter den kan ha i Östersjön.
Vi jobbar med data från fält samt experiment och långtidsdata.

Våra viktigaste forskningsintressen innefattar multipel stress, dvs hur
klimatfaktorer pH, temperatur, salthalt och giftiga alger påverkar
reproduktionsframgången, stressnivåer samt respiration, tillväxt och överlevnad
hos djurplankton.
Vi är baserade i Campus Raseborg och jobbar sommartid ute på Tvärminne
zoologiska station.

Olivier Glippa jobbar som post-doc i projektet.
Louise Lindroos och Anna-Karin Almén är doktorader på extern finansiering

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Finlands Akademi

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst


Hemsida