Reply+

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia


Period: 1.4.2016 - 31.3.2017

Innehåll: Syftet med ”Reply+” är att stärka och försnabba startup-fasen för företag i
gränssnittet mellan tekniskt kunnande och konstnärlig kompetens i Österbotten.
Projektet har tagit fram en startup-handbok för branschöverskridande innovation
och gett stöd till nya företag att skapa lönsamma branschöverskridande
innovationer. Projektets målgrupp är spelindustrin.

Projektets huvudsakliga fokusområden:
- Kund- och företagsutveckling
- Användarcentrerad design (UCD)
- Branding av företaget och dess produkter

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), via Birkalands förbund, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Vasa Yrkeshögskola


Hemsida