REDIT - vertical slice

Svenska kulturfonden


Period: 21.6.2022 - 31.12.2023

Innehåll: "REDIT - vertical slice" är ett fortsättningsprojekt på REDIT projektet. Projektet handlar om att utveckla ett språkspel som nyanlända kan använda när de ska lära sig svenska i Finland. I detta projekt fokuseras det på att skapa denna vertical slice, dvs ett demo med full funktionalitet från ett visst begränsat avsnitt i spelet.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Novia Finances Ltd

Projektägare: Tobias Björkskog

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Åbo Akademi