RAGNARÖK (Edda)

Harry Schaumans stiftelse Konstsamfundet Otto A  Malms donationsfond Svenska kulturfonden


Period: 5.9.2019 - 9.3.2021

Innehåll: Projekt Edda undersöker vad ny digital teknik kan tillföra konstnärliga
processer och utbildningar. Projektets målsättningar är att höja kompetensen
bland lärare och handledare inom kulturutbildningarna vid Campus Allegro och
bygga nordiska kompetensbroar till andra konstnärliga utbildare i Norden.
Projektet skapar ett pilotprojekt kring hur man i konstnärlig utbildning kan
utforska användning av ny teknik med hjälp av devising inom en postdramatisk
scenisk produktion och ger studerande förutsättningar att med professionell
handledning utforska användning av ny teknik i sin instrumentella utveckling.

Hela kulturenheten inom Yrkeshögskolan Novia deltar i projektet, med
utgångspunkt i utbildningen i scenkonst. Att utgångspunkten är inom scenkonsten
beror på att man inom den utbildningen har större vana att arbeta utan färdigt
manus eller partitur (devising som metod). Musikstuderande kommer att vara med
i föreställningen och likaså våra studerande från utbildningen i konst, foto
och design.

Projekt Ragnarök understöds av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Otto A.
Malms donationsfond och Harry Schaumans stiftelse.

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Otto A. Malms Donationsfond, Harry Schaumans stiftelse

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Oona Haapamäki


Hemsida