Qvarken Game Lab

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 2.3.2021 - 6.10.2023

Innehåll: Projektets fokuserar på att samla, förädla och vidareutveckla kunskap om
spelindustrin för att stärka spelbranschen såväl gränsöverskridande som lokalt.
Ambitionen med det intensiva genomförandeprojektet är att verksamheten ska
utvecklas och etableras under projekttiden för att sedan kunna fortsätta att
vidareutvecklas på egna ben efter projektets slut.

Projektet vill etablera gränsöverskridande kompetenscenter för spelindustrin
som skapar tillväxt av spelbolag i regioner där den idag är bristfällig. Detta
görs bland annat genom att koppla ihop nätverk, öka innovationshöjden och
konkurrenskraften med att ta in mentorer och expertkompetens, arrangera
kreativa rum såsom game jams och hackathons, samt att arbeta med riskkapital
för att underlätta för möjliga investeringar.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Skellefteå Science City, Kramfors kommun


Hemsida