Qvarken Game Industry

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 1.8.2017 - 15.2.2021

Innehåll: Syftet med projektet Qvarken Game Industry är att stärka och snabba upp
startup-fasen och internationaliseringen för företag inom spelindustrin.
Projektet är samtidigt startskottet för en transnationell etablering av
nätverket Arctic Game Lab som skall etablera en spelutvecklingsindustri i norra
Norden genom att färga befintligt innovationssystem med spelindustrins
möjligheter.

Projektet implementerar verktyg och affärsutvecklingsprocesser för spelindustri
i innovationssystemet i Österbotten och Västerbotten, ökar spelföretagens
kompetens kring affärsutveckling och internationalisering på den globala
spelmarknaden, ökar antalet företag inom spelindustrin i såväl Österbotten och
Västerbotten samt initierar ett tätare samarbete kring spelindustrins
utveckling över kvarken.

Projektets primära målgrupp är företag inom spelindustrin i Österbotten och
Västerbotten. Därtill arbetar projektet även med att nå och stödja potentiella
företagare inom spelindustri. En sekundär målgrupp i projektet är också
affärsrådgivare och andra aktörer inom det österbottniska och västerbottniska
innovationssystemet.

Under projekttiden genomförs två omgångar av accelerationsprocesser för
spelföretag samt nätverksbyggande event i Österbotten och Västerbotten som
initierar internationella kopplingar till spelindustrin i Kvarkenområdet.

Då projektet avslutas i januari 2020 har projektet resulterat i ett mer
välfungerande system för affärsrådgivning inom spelindustri i Kvarkenregionens
innovationssystem. Ett nätverk har etablerats för utveckling av spel och
spelindustrin inom ramarna för det transnationella nätverket Arctic Game Lab
samtidigt som spelindustrin i Kvarkenregionen har mognat och
professionaliserats genom det ökade
samarbetet samt förbättrad kompetens inom affärsutveckling och
internationalisering.

Fokus: spelindustri

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Arctic Business Incubator AB


Hemsida