QvarkCon Game Conference

Interreg Botnia Atlantica


Period: 29.9.2018 - 27.11.2018

Innehåll: För att fira European Cooperation Day ordnades QvarkCon Game Conference i
Jakobstad 27-29 september 2018. Då omvandlades Campus Allegro till en
interaktiv spelvärld. Under eventet fick besökare gå in i unika spelrum och
testa på olika typer av dataspel, såsom Happy Ducks, Stresscafé eller
Zombielabyrinten. Under dagarna fick besökarna lära sig hur olika
betalningsmodeller (Monetization) fungerar, t.ex. köp av guld eller diamanter
inuti ett spel. Under QvarkCon fick besökarna ta del av föreläsningar av
framstående föreläsare från branschen, Eugen Sudak & Tom Kinniburgh.

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: European Cooperation Day, Interreg - Botnia Atlantica

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Tobias Björkskog