PUSS - Pedagogisk utveckling som stöder studerande

Svenska kulturfonden


Period: 28.4.2022 - 31.5.2024

Innehåll: "Pedagogisk utveckling som stöder studerande - PUSS" har som mål att utveckla
pedagogiska lösningar som stöder kreativitet, sammanhållning, entreprenöriellt
tänkande och teamanda bland studerande i en miljö där digitaliseringen av
undervisningen har haft en hämmande inverkan.

Projektet PUSS fokuserar på utveckling av företagsekonomiska institutionens
utbildning som baserar sig på teaminlärning, och på det stöd som tekniska och
digitala verktyg och plattformar kan ge just den utbildningsform som finns inom
institutionen. Målet är att erfarenheterna från det institutionsinterna arbetet
sedan kan spridas till övriga institutioner.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Maria Westerlund