Projekt- Regionalt till socionom inom småbarnspedagogik - Jakobstad

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia


Period: 3.10.2022 - 25.3.2027

Innehåll: Detta projekts avsikt är att bidra till Jakobstadsregionens
personalstrukturförändring inom småbarnspedagogiken. Projektet innebär en
kartläggning av personalstrukturen och behovet av småbarnspedagoger i regionen
samt skapande av nätverk och främjande av praktik och småbarns- pedagogikens
synlighet. Avsikten är således att utveckla småbarnspedagogiken och på sikt i
Jakobstadsregionen öka antalet behöriga socionomer inom småbarnspedagogik.
Projektet vill även synliggöra högskolans regionala möjligheter till utveckling
och synergieffekter i lokal och regional kontext.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Staden Jakobstad, Larsmo kommun, Nykarleby stad, Kronoby kommun, Pedersöre kommun

Projektledare: Carita Blomström

Samarbetspartners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Jakobstad, Nykarleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre