Projekt-Regionalt till sjukskötare - Raseborg

Period: 16.1.2023 - 31.12.2027

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Raseborgsstad

Projektledare: Michaela Jalava