Projekt-Regionalt till sjukskötare - Raseborg

Period: 16.1.2023 - 31.12.2027

Innehåll: Raseborgs stad beviljar projektmedel för att stöda tillgängligheten på
sjukskötare i Raseborgsregionen för tiden 2023-2027.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Raseborgsstad

Projektledare: Michaela Jalava