Pro Naturbruk

Konstsamfundet


Period: 13.8.2014 - 28.1.2022

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Utbildnings stiftelsen Sydväst, Konstsamfundet, Svenska Småbruk

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Niklas Andersson