Pro Bioekonomi 2.0

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 1.1.2020 - 31.12.2024

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Utbildningsstiftelsen Sydväst

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Gun Karell