Pro Bioekonomi 2.0

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 14.3.2024 - 31.12.2024

Innehåll: Pro Bioekonomi 2.0 är ett projekt som började 2020 och förväntas pågå ännu hela 2024. Projektet är en fortsättning på projektet Pro Naturbruk som var aktivt 2015 - 2019 och vars mål var att utveckla naturbruksutbildningarna. För Pro Naturbruk var fokuset främst riktat på förbättrad synlighet, kvalitet, internationalisering samt försök att få in mera av Forskning och utveckling (FoU) i undervisningen.

Målet med Pro Bioekonomi 2.0 är att vidareutveckla naturbruksutbildningarna enligt de nya kraven som världens förändringar ställer. Projektet kommer att ordna fortbildningar med aktuella teman. Nya studiemetoder och studieformer kommer att undersökas och alternativa samarbeten kommer att kartläggas.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Utbildningsstiftelsen Sydväst

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Marianne Selenius-Holmström