Praktik 2.0 - Höjning av yrkeshögskoleutbildningens profil genom att utveckla studerandes praktik.

Konstsamfundet


Period: 12.8.2020 - 31.12.2023

Innehåll: Projektet Praktik 2.0:s målsättning är att höja yrkeshögskoleutbildningens
profil och attraktivitet genom att vidareutveckla studerandes praktik i formen
av flexibla forsknings-, utvecklings- och innovationsresurser (FUIresurser).
Projektet strävar till att ta fram verktyg för att öka möjligheten till mera
praktik-, projekt- och examensarbeten.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Konstsamfundet

Projektägare: Novia University of Applied Sciences

Projektledare: Katrin Asplund