Personcentrering av vården - (Aktia/Konstsamfundet)

Konstsamfundet


Period: 16.5.2019 - 24.1.2022

Innehåll: Åter-humanisering av vården samt medkänsla i arbetet med människor betyder att
gå tillbaka till grunden för all vård och omsorg, vilket kräver andra
färdigheter än enbart tekniskt utförande i biomedicinsk kontext. Detta projekt
strävar till att ge vårdstuderande färdigheter i helhetsmässig vård där
patienten bemöts som likvärdig. Genom projektet metoder till pedagogiska
lösningar skapas som stöder detta. Med hjälp av olika uppgifter kan studerande
ges övning i att identifiera de vårdbehov som upprätthåller välmående och
dignitet specifikt hos äldre personer, som är de mest utsatta inom den
teknokratiska vården. Studerande kan även ges möjlighet utveckla tänket kring
patientens berättelse, genom åter-humanisering och personcentrering av
vårdarbetet. Dessutom kan pedagogiska modeller inom utbildningen av sjukskötare
utvecklas som senare kan överföras till praktiskt arbete.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Aktia stiftelsen, Konstsamfundet

Projektledare: Sirkku Säätelä