Ota minut mukaan- Ta mej med- ”Liikunta porttina lasten ja perheiden osallisuuteen” - Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen


Period: 5.5.2022 - 15.2.2024

Innehåll: Hankkeessa tuotamme varhaiskasvatuksen ammattilaisille uudenlaista osaamista
alle kouluikäisten lasten osallisuuden tukemiseen ja liikunnallisemman arjen
edistämiseen.

Järjestämme varhaiskasvatuksen ammattilaisille viisiosaisen
koulutuskokonaisuuden (laajuus yht. 5 op). Se antaa uutta osaamista ja
työkaluja lasten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen liikunnan avulla osana
varhaiskasvatuksen arkea. Hankkeen tuloksena syntyy koulutus- ja
kehittämistyöskentelyn kautta tuotettu varhaiskasvatusikäisten lasten
osallisuuden toteutumisen toimintamalli ja materiaalipaketti.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Utbildningsstyrelsen

Projektledare: Lena Storbacka-Järvinen

Samarbetspartners: Turun ammattikorkeakoulu, Sateenkaari Koto ry, Reunamo Education Research Oy


Hemsida