Osaamistehdas

Europeiska havs och fiskerifonden NTM


Period: 25.10.2018 - 30.6.2021

Innehåll: Osaamistehdas-hanke on turkulaisten korkeakoulujen yhteishanke, jonka
tavoitteena on korkeakoulutason teknillisen osaamisen laadun ja määrän
lisääminen koulutuksen sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla.
Positiivisen rakennemuutoksen tilanne edellyttää Turun korkeakoulujen
yhteistyön tiivistämistä sekä koko Suomen teknillisen korkeakoulutuksen
resurssit yhteen kokoavan koordinaatiorakenteen luomista. Osaamistehdas
-hankkeen tehtävä on käynnistää pitkäjänteisen yhteistyömallin rakentaminen ja
helpottaa positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaa osaamistarvetta ripeällä
aikataululla.

Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Novian lisäksi
myös Åbo Akademi, Turun yliopisto ja Turku Science Park. Hanke saa
rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Åbo Aboa Mare

Finansiärer: Europeiska havs- och fiskerifonden, NTM

Projektägare: Turun Ammattikorkeakoulu

Projektledare: Mirva Salokorpi