OPCW - Organic pollutants in coastal waters, plankton communities and benthic fauna

Svenska kulturfonden


Period: 17.4.2020 - 14.8.2023

Innehåll: Förekomst, utbredning och effekt av läkemedelsrester, resistenta
flamskyddsmedel samt nya potentiella fluorerade organiska miljögifter i
västnyländska kustvatten, plankton samt bottenfauna

Projektet i korthet (mål, åtgärder, resultat): Miljöprover (vatten, plankton,
bottensediment) kommer att tas i den västnyländska kustmiljön, inklusive
Pojoviken och Tvärminne för att bestämma kemikaliseringen av omgivningen.
Därtill kommer vi att utföra akvarieexperiment för att under kontrollerade
former bestämma hur de olika föreningarna ackumuleras eller sönderfaller
beroende på varierande temperatur. Från fauna mäter vi stress samt halter av
fettsyror som indikator på miljöns kvalitet.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Otto Långvik

Samarbetspartners: CH-Bioforce