OFATEC - Ostrobothnia Fishery and Aquaculture Technology Cluster

Europeiska havs och fiskerifonden


Period: 12.10.2020 - 17.10.2022

Innehåll: Ett ökat fokus på vattenbruk, efterfrågan på inhemsk fisk och investeringar i
nya odlings- och offshore-metoder skapar många
nya möjligheter för fiskeri- och vattenbrukssektorn såväl som för regionen och
näringslivet. I takt med processförändringar och
att nya aktörer etablerar sig inom branschen kommer även nya investeringar i
utrustning, teknik och infrastruktur att bli
aktuella. Idag är det rätt vanligt att den som skall investera i fiskodling
vänder sina blickar mot t.ex. Norge, Danmark och
Island, dock har Bottenvikens kust, med sina många starka företag som
utvecklar, tillverkar och förmedlar utrustning för fiskeri
och vattenbruk, också alla förutsättningar för att bli en framstående region
när det kommer till tillverkningen av redskap och
utrustning samt teknisk utveckling inom akvakultursektorn.

Syftet med projektet Ostrobothnia Fishery and Aquaculture Technology Cluster
(OFATEC) är att kartlägga och samla detta
kunnande och denna kompetens för att på så sätt kunna undersöka
förutsättningarna för, samt möjliggöra skapandet av ett
starkt teknikkluster inom vattenbruk. Ett lokalt starkt och konkurrenskraftigt
kluster skapar nya affärsmöjligheter för regionens
företag, och genom samarbeten kring produktutveckling och samordnad
kommunikation mot olika kundgrupper finns det goda
utsikter för regionens företag att stärka sina positioner. Genom att kartlägga
redan existerande nätverk och aktivt initiera till ny
dialog och samverkan, strävar projektet efter att stärka det regionala
samarbetet företagen emellan, och att stödja
uppbyggnaden av ett starkt regionalt tekniskt kluster kring fiskeri och
akvakultur.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska havs- och fiskerifonden, Kustaktionsgruppen i Österbotten

Projektägare: Novia

Projektledare: Katrin Asplund