OboDigI 4.0 - Ostrobothnia Digitalization Industry 4.0

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 1.8.2021 - 4.7.2023

Innehåll: Mål:
Projektets övergripande målsättning är att genom en effektiv kunskapsöverföring
till regionens företag åstadkomma ett slags digilyft hos dessa..

Beskrivning:
För att mildra effekterna av koronaepidemin och upprätthålla internationell
konkurrenskraft krävs av företag särskilt mycket uppmärksamhet på
digitalisering. I den här situationen behöver företag också den senaste
informationen av möjligheter och risker förknippade med teknik och
digitalisering. I samarbete med yrkeshögskolor i regionen ordnas aktiviteter
som direkt gynnar företag, såsom webinar, workshops och demonstrationer om
robotik, artificiell intelligens, sakernas internet och cybersäkerhet. Detta
kommer att skapa en våg av digitalisering i regionen, vilket leder till
återhämtning av företag koronakrisen accelererar och den internationella
konkurrenskraften förbättras. Åtgärderna består av informationstillfällen,
workshops och demonstrationer.

När epidemin fortsätter är det möjligt att utföra operationerna på distans.
Målet är att ge företag i regionen den senaste informationen om möjligheterna
till digitalisering för att utveckla sin egen verksamhet. De videoklipp som
producerats är tillgängliga via YouTube-kanalen.
Som ett resultat av åtgärderna kommer företagen att ha praktisk kunskap och
implementeringsmetoder för att optimera befintlig verksamhet
samt en vision om de nya möjligheter som digitaliseringen medför samtidigt som
riskfaktorerna hålls låga.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Österbottens förbund, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Projektägare: Centria

Projektledare: Sören Mattbäck

Samarbetspartners: Centria, Vasa Yrkeshögskola