#Nylandsbygd

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU


Period: 2.3.2020 - 1.10.2020

Innehåll: #Nylandsbygd – #Uusimaaseutu är ett tvåspråkigt informationsprojekt.
Projektet informerar om aktiviteter som är knutna till det nyländska
landsbygdsprogrammet. Projektet informerar om finansieringsmöjligheter för både
företagare och jordbrukare samt sprider goda exempel på lokal utveckling.
Informationen hittas på webbsidan www.nylandsbygd.fi och www.uusimaaseutu.fi
samt på projektets Facebook-sidor Nylandsbygd - Uusimaaseutu och
Uusimaaseutu – Nylandsbygd, Instagram på Uusimaaseutunylandsbygd samt på
Twitter Uusimaaseutu.
Projektets främsta målgrupper är företagare, jordbrukare, projektaktörer och
invånare som är intresserade av lokal utveckling i Nyland.
#Nylandsbygd – #Uusimaaseutu har fått finansiering från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Nylands NTM-Central.
Projektet genomförs av Hämeen ammattikorkeakoulu i samarbete med Yrkeshögskolan
Novia.

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Projektägare: Hämeen ammattikorkeakoulu

Projektledare: Annika Söderholm-Emas

Samarbetspartners: HAMK