NY musikteater

Konstsamfundet Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 1.3.2015 - 31.12.2018

Innehåll: Projektet NY musikteater vill skapa nya hållbara produktionsprocesser för
musikteater samt erbjuda unga lovande kompositörer och skribenter en plattform
där de kan utveckla sitt konstnärskap. Inom ramen för Svenska Kulturfondens
specialsatsning för teaterkonst beviljades Yrkeshögskolan Novias enhet för
forskning och utveckling i Jakobstad ett treårigt projektunderstöd med syfte
att utmana musikteaterfältet i Finland och utveckla det i en ny riktning.

Syftet med detta projekt är att spränga gränserna för vad musikteater kan vara
och bana väg för nya musikteaterformer i Finland.

Fokus: Ny musikteater

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Annika Mylläri

Samarbetspartners: Schaumansalen, Konstuniversitetets Teaterhögskola


Hemsida