Novia-hub Sydösterbotten - Högskolebaserat stöd till aktörer i Sydösterbotten för att skapa synergieffekter genom systematisk närvaro av en högskola i regionen

Period: 1.3.2022 - 31.5.2024

Innehåll: Högskolebaserat stöd till aktörer i Sydösterbotten för att skapa
synergieffekter genom systematisk närvaro av en högskola i regionen.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Frans Henriksons Testamentfond

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Petra Ylitalo


Hemsida