Nordic Business Innovation Network

Nordplus


Period: 10.5.2022 - 2.4.2024

Innehåll: Många kartläggningar pekar på att kompetenser och egenskaper som är relaterade
till entreprenörskap och förmågan att driva innovationsprocesser samt olika
slag av digitala kompetenser kommer att vara nödvändiga på framtidens
arbetsplatser. Det betyder att
utbildare, både högskolor och övriga organisationer inom utbildning måste
utveckla dessa förmågor hos studerande vid sidan om substansbaserade läroplaner
och utbildningar.

Nordic Business Innovation Network har som mål att utveckla ett ökat samarbete
kring innovationer i Norden mellan undervisande organisationer, högskolor och
universitet med fokus på samarbete mellan studerande och arbetsliv. Detta
önskar man göra genom att fördjupa partnerorganisationernas kunskap om
innovationsarbete via erfarenhetsutbyte och kollaboration. Tanken är att via
delad kunskap kunna stöda studerande med ny kunskap, samtidigt som man
utvecklar samarbetet med arbetslivet och näringslivet för att på sikt skapa en
ökad innovationskompetens i det nordiska samhället.

Nätverket utvecklas och fördjupas genom utbyte och mobilitet för lärare och
studerande mellan länderna och även i samarbete med potentiella övriga partners
som kan bredda nätverket. Partnernätverket önskar även skapa en "road map" för
hur innovationsarbetet kan utvecklas
i Norden, främst med fokus på samarbete mellan studerande, arbetsliv, högskolor
och andra utbildande organisationer.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Nordplus

Projektledare: Annemari Andrésen

Samarbetspartners: Högskolan på Åland, Drivhuset Göteborg