Nattexpressen - Del 1 av ett nordiskt samarbetsprojekt inom musikteater

Konstsamfundet Kulturfonden for Sverige och Finland KulturOsterbotten Musikalakademien Novia Svensk Osterbottniska Samfundet Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 1.1.2023 - 31.12.2024

Innehåll: Ett nordiskt samarbetsprojekt inom musikteater mellan YH Novia och Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola i Umeå.
Projektet avser utveckla högskoleundervisningen inom musikteaterområdet vid utbildningen i Jakobstad. Musik- och teatertraditionen är stark i regionen och det är naturligt att utbildningen på högskolenivå även söker utvecklingsmoment som kan stöda och stärka detta utbildningsområde. En samverkan över Kvarken kan bidra till att stärka hela den finlandssvenska regionens konst- och kulturliv

Ett treårigt samarbetsprojekt som resulterar i en gemensam musikaluppsättning vårterminen 2025.
Dramatisering av Karin Erlandssons bok Nattexpressen.

Hela projektet är planlagt enligt nedanstående struktur:

● Del 1: Vägen till Verket och en nordisk samproduktion (HT 2022 - HT 2024)
● Del 2: Nyskriven musikalproduktion i nordiskt utbildningssamarbete (VT 2025)

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Konstsamfundet, Svensk-Österbottniska samfundet, KulturÖsterbotten, Novia, Musikalakademien, Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektledare: Oona Haapamäki

Samarbetspartners: Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola (Umeå)