Myrsky - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Europeiska socialfonden ESF


Period: 2.1.2023 - 29.12.2023

Innehåll: MYRSKY är ett nationellt projektet där 22 yrkeshögskolor deltar, med målet att stärka samarbetet mellan yrkeshögskolor och företag. Syftet är att hjälpa i synnerhet små företag att skapa tillväxt genom förändring och inge mod att förnya sin verksamhet. Företagen kan representera vilken sektor som helst, och fastän projektet riktar sig till små- och medelstora företag är mikroföretagen av särskilt intresse.

Projektet har utvalda teman där det erbjuds hjälp. Till dessa hör till exempel att få ner klimatavtrycket, bättre utnyttja digitalisering, automatisera produktion, utveckla försäljning och marknadsföring, göra kostnadsberäkningar, planera om logistiken och hjälpa till med produktutveckling. En viktig del av MYRSKY-projektet är också att hjälpa företag skapa och upprätthålla sina nätverk. Samarbete med övriga intressenter, t.ex. näringslivsorganisationer, är också en viktig del av projektet. Utbildningsinstitutionerna erbjuder två olika slags hjälp till företagen. För det första skapas korta utbildningshelheter, skräddarsydda enligt företagens behov inom ramen för utvalda teman, och för det andra erbjuds sparring.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden REACT-EU som en del av EU:s åtgärder vilka vidtagits med anledning av coronapandemin.


Kurser och utbildningar för företag hittar man på https://www.novia.fi/framtidshub

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektägare: Tampereen ammattikorkeakoulu

Projektledare: Kenneth Nordell

Samarbetspartners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vasa yrkeshögskola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu