Musikteori i praktiken (Notio)

Svenska kulturfonden


Period: 20.3.2018 - 29.11.2019

Innehåll: Vi bygger nästa generations undervisningsmetoder tillsammans med sikte på den
digitala marknaden. New York University, musedlab är världsledande inom
utveckling av digitala applikationer. Åbo akademi gör forskning runt projektet
och användarupplevelsen. Tillsammas med bland annat tobii eyetracking har vi
tillgång till den senaste tekniken inom eyetrecking. Genom detta är det möjligt
att se hur studerande använder digitala apllikationer och de i praktiken
använder applikationerna. Innehållet bygger på nytt material baserade på nya
metoder.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Mats Granfors

Samarbetspartners: Åbo Akademi, New York University, Tobii Eyetracking